Utskriftsvänlig version Utskriftsvänlig version Skapa PDF Skapa PDF

UCL 2010

En konsekvent upplevelsebaserad utbildning igruppdynamik och ledarskap som ger förståelse för hur en grupp utvecklas ochledarskapets betydelse för att skapa en effektiv grupp. Utbildningen gerverktyg i kommunikation och konflikthantering.

Värdegrunden för UCL är att inte förändra andramänniskor än mig själv – förändra om jag så självmant önskar.

Utbildningen är skapad utifrån ursprunglig UGL avhandledare med erfarenhet av UGL. Orsaken till namnbytet beror på att ägaren till varumärket”UGL” tagit med sig ordet ”UGL” till en annorlunda utbildning. UCL genomförsunder fem sammanhängande dagar på internat och leds av två certifieradeUCL-handledare. Över 80.000 svenskar har genom åren valt ursprunglig UGL.

 

Kursen bygger på en vetenskapligt väl förankradteori (FIRO) och ger dig möjlighet att följa din egen och gruppens utveckling.Utbildningsmetodiken är upplevelsebaserad där vi varvar övning, utvärdering ochkorta teoripass som berör ledarskap och gruppdynamik. Metodiken bygger på attvi som handledare agerar mer som inlärningshandledare och inte som itraditionell undervisning. Trygghet är basen för inlärning – ju högreaktivitet, större inlevelseförmåga och öppenhet du kan bidra med desto störreutbyte får du av kursen.”

Tipsa en vän


Ta chansen att tipsa en
vän om denna sida!

Communicate Your Needs

Träningar som bygger på Nonviolent Communication.

Gå till Feel Your Needs »