Referenser

Jag vill tacka för en fantastiskt givande vecka som har utvecklat mig som person enormt mycket. Jag är så glad för det. Jag är mycket inspirerad till att fortsätta min utveckling.

I dag började jag med ett rehabiliteringsmöte med olika parter och jag har fått så många verktyg av er som jag nu kan använda mig av i mötet med andra människor och jag känner att jag är tryggare i min roll.  

Jag är tacksam för att ni har utmanat mig och gett mig energi att se fler sidor hos mig själv som jag inte kände till. Jag har nu fått redskap att sätta in denna kunskap i mitt yrkesliv och i samverkan med andra människor.

Jag är imponerad av er fina människosyn och jag vill gärna påverkas av er!!

Ni kommer att göra världen bättre!!

Christina
UGL 2006


Vecka 21 2003 var för mig den stora vändpunkten i mitt liv, inte så att ALLA kunskaperna jag på kursen fick var någonting nytt, nej tvärtom har gått utbildningar med liknande innehåll och läst mycket om personlig insikt redan tidigare. Nej det som var nytt var sättet som vi fick ta del av allt, sättet vi som grupp utvecklades och för mig personligen insikterna om vad som är viktigt för mig, vad jag drivs utav.

Rickard
UGL år 2003


Alla dagliga arbetsuppgifter består i att ta itu med problem. Tidigare har jag löst problemen utan att faktiskt lyssna till vad problemet verkligen består av. Efter kursen kan jag tydligare läsa av problem genom att aktivt lyssna för att förstå vart osäkerheten ligger. Denna osäkerhet kan vara allt ifrån att använda MIS-rapporter istället för datalistor till hur man ska agera för att svetsa en grupp människor närmare varandra på avdelnings- eller koncernnivå.

Calle
UGL år 2003
 


Kursen gjorde mig till en bättre lyssnare, gav mig ökat självförtroende, större självinsikt, vågar ta konflikter mer än förut, ökad insikt hur viktigt effektiv återrapportering är, våga visa känslor (giraffspråket) och bättre på att kommunicera klart och tydligt

Lars-Eric
UGL år 2003


Med nytt ansvarsområde som verksamhetsledare för ett gäng utbildare var jag i stort behov av en ledarutbildning. Den kurs jag valde visade sig ge mig precis den kunskap jag var utan. UGL gav mig självinsikt och styrka att tro på mig själv, jag fick redskap för att kunna hjälpa arbetsgruppen hemma  till att bli ett bra team som tar vara på varandras kunskaper och som har roligt tillsammans. Jag kan varmt rekommendera utbildningen till dig som har i uppgift att leda en grupp.

Kerstin
UGL år 2002

 

gulastreck.gif